PLAE2TECH AB har förvärvat konkursboet 3TEMP AB…

 

PRESSINFORMATION, Arvika 8 juni 2018

 PLAE2TECH AB har förvärvat konkursboet 3TEMPAB

Bolaget som förvärvat konkursboet 3TEMPAB är PLAE2TECH ABoch har för avsikt att driva 3TEMP AB vidare i Arvika.Det är 3Temp:s fd COO Peter Larsson och CTO Anders Eriksson som gått in och köpt bolaget. PLAE2TECH AB:s styrelseordförande Peter Larsson berättar mer:

Vi tror på regionen och känner att här vill vi verka kvar för att etablera och förstärka det som 3TEMP ABstod för tidigare. Efter att vi förvärvade konkursboet i föregående vecka har vi haft fokus på att säkerställa kommunikationen med alla leverantörer och kunder för att visa hur vi tänker framåt; affärsmässigt och utvecklingsmässigt. Det som känns riktigt bra är att samtliga berörda parter har gillat vår ambition och vision i det nya bolaget och vill vara med vidare för att ytterligare flytta de produkter som finns framåt på världsmarknaden.

 PLAE2TECH ABhar noggrant analyserat konkursboet olika värden och styrelseordföranden Peter Larsson betonar följande:

-3TEMP drogs tidigare med en stor kostnadsmassa i förhållande till försäljningen. Vi kommer se över de delar som ej på kort tid kan täcka sina kostnader. Målet är därefter att en stor del av personalen i Arvika kan erbjudas anställning igen snarast möjligt, avslutar Larsson.

PLAE2TECH ABser väldigt ljust an på framtiden, då köpet av konkursboet 3TEMP AB innebär att bolaget knyter till sig omfattande branscherfarenhet som ligger i linje med fokus på tillväxt och digital utveckling internationellt för PLAE2TECH AB.

För mer information:

Peter Larsson, ägare/styrelseordförande PLAE2TECH AB– 070-604 52 50

Anders Eriksson, ägare PLAE2TECH AB – 073-843 32 28