DESIGN OCH KONSTRUKTION
FÄRSKVATTEN-SYSTEM
Frisk smak
Mindre service
Energieffektiv
BRYGGFASER
Blomning
Extraktion
Temperaturer
BRYGG-MODES
Single brew
Batch brew
Cold brew (sw uppgradering fr.o.m. maj 2018)

REMOTE CONTROL
SERVICEKOORDINERING
Installationsdata med kartvy
Autorapport med fel-logg
Editerbar service-logg
Autorapport med statistik
Sortera och gruppera maskiner och matcha inställningar
Remote service
RECEPTKONTROLL
Remote tillgång till recept för justering och noteringar
Recept utskriftsbara i QR-kod
Sortera och gruppera maskiner och matcha recept

INVESTERING I FÖRSÄLJNING
GENERELL FÖRSÄLJNING I COFFEESHOPS
Kaffe vs Espresso => 70 / 30
Av 100 koppar per dag är då endast 6st ren espresso. Trots detta så investeras det normalt ca 10x så mycket i espressoutrustning jämfört med utrustning för svart kaffe
Högre kvalitet på batch brew tillåter ett högre pris per kopp
RÄKNA PÅ DIN RETURN ON INVESTMENT
Se på din utrustning för kaffe och espresso som en investering, inte en kostnad, och räkna hem den
På 1,5-2 minuters arbetstid klarar du att servera 2 kunder från din espressomaskin
På 1,5-2 minuters arbetstid klarar du att servera upp till 30 kunder med din batch brewer
Din ROI för de olika maskinerna beror förstås på hur din försäljning ser ut fördelat på espressodrycker kontra svart kaffe