Finansieringsmöjligheter

Försäljningen av två koppar kaffe per dag täcker investeringen i en Hipster 1GRP.

Att investera i nya maskiner till verksamheten är alltid ett stort beslut.
I samarbete med Wasa Kredit erbjuder vi olika, väldigt attraktiva leasingavtal som kan underlätta det här beslutstagande.
Här följer några exempel på leasingavtal för en 2 gruppers Sanremo Café Racer espressomaskin och en 1 grupps HIPSTER kaffebryggare för att förtydliga hur ett leasingupplägg skulle kunna se ut:
1 grupps HIPSTER listpris : 48.990kr
2 grupps Sanremo Café Racer espressomaskin listpris: 98.500kr
totalt = 147.490kr
Leasingavtal genom vår partner Wasa Kredit, med restvärde 10%, som löper i t.ex. 36 eller 60 månader kostar:
1 grupps HIPSTER: 1.438kr eller 941kr i månaden
2 grupps Café Racer espressomaskin: 2.891kr eller 1.891kr
hela paketet: 4329kr eller 2.832kr i månaden.
I vårt leasingerbjudande kan man välja restvärde upp till 10% och en första förhöjd betalning för att påverka sin månadskostnad.
Om du kan brygga ett renare och godare kaffe kommer du rimligtvis att öka din försäljning och dessutom även kunna ta bättre betalt för kaffet. Detta i kombination med vår smarta teknologi, som vi kallar Remote-tjänster och som gör det möjligt för oss att övervaka din bryggare direkt från fabrik, kommer att göra driften tryggare med service i rätt tid.
Om man räknar ut vad investeringen i ny utrustning kostar per kopp behöver du inte brygga många koppar för att ha räknat hem din investering.
Exempel för vad investeringen kostar dig per kopp kaffe med ett leasingavtal som löper i 60 månader:
Bryggkaffe (räknat på ca. 200 koppar om dagen) 0,19 sek per kopp
Espresso (räknat på ca. 100 koppar om dagen) 0,79 sek per kopp
Exempel på hur många koppar bryggkaffe man behöver sälja per dag för att utrustningen ska betala sig:
(Vi har räknat på en kostnad på 4kr per kopp bryggkaffe och ett pris på 25kr. Dessutom har vi räknat på 24 försäljningsdagar per månad.)
Månadskostand för leasing av 1 st 1 Grupps HIPSTER med 10% restvärde som löper i 60 månader: 941kr.
941 kr /24= 39kr om dagen , dvs. man behöver sälja 1,9 koppar bryggkaffe om dagen för att betala investeringen i en ny kaffebryggare.
Vid köp av en bryggare ingår alltid: en touch controller (android tablet), en router, en kopphylla (ifall du vill brygga i mindre kannor) och allt du behöver för att kunna brygga single brew.
Priserna för hela vårt sortiment kan du se på vår hemsida www.3temp.com/?lang=sv.
Om du har frågor kring detta eller helt enkelt vill prata med oss, får du väldigt gärna höra av dig till oss!